صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان (غیر دولتی)
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
تعداد پرتفولیو :
درج نشده
مرحله سرمایه گذاری :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
سهم مورد نیاز :
درج نشده
رنج سرمایه گذاری :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌