سامانه هوشمند سما | Sama Smart Solution
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
سما تلاش میکند به منظور مدیریت بهینه، مکانیزه و قانونی یک مجتمع تجاری و مسکونی، مجموعه ای از نرم افزار و خدمات را در قالب یک بسته در اختیار مجتمع ها قرار دهد. مدیریت مالی، قراردادها، اطلاعات پیمانکاران، اطلاعات تاسیسات، سرویس نگهداری و شارژ بخشی از راهکارهای آن است
حوزه فعالیت :‌
Real State Management Tool Smart Home ِData Science Home Services
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

بهرنگ فریور ایده پرداز بنیانگذار

شروع گفتگو

مهران اصغری مسئول مارکتینگ بنیانگذار

شروع گفتگو

پدرام فرزین مدیر توسعه اعضا

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.