شتابدهنده پیشران
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
شبكه ي پيشران محيطي است تعاملي ، براي تمامي افراد جامعه كه در آن هر فردي ، با هر جنسيتي ، گرايشي و علاقه اي ؛ مي تواند عضو شده و طرح ها و ايده هاي خود را به اشتراك بگذارد.  همچنين می تواند از ايده ها و طرح هاي ديگران نيز حمايت كند. افراد مي توانند از اخبار مرتبط به ايده ها ،  طرحها و حمايت از آنها نيز از طريق اين شبكه مطّلع شوند.

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
استارتاپ های شتابدهی شده :
درج نشده
تعداد مربیان فعال :
درج نشده
محل استقرار :
درج نشده
میزان سهام مورد تقاضا :
درج نشده
میزان سرمایه اولیه :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌