شبکه اجتماعی نُد | Node
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
ند یک شبکه اجتماعی بر پایه مکان و نقشه است،جهت ایجاد ارتباط میان افرادی که دارای اشراک مکانی هستند. به زبان دیگر ند شبکه اجتماعی مجهز شده با امکانات سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سرویس های مکان مبنا(LBS) است.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Mobile Big Data Social Media Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
كرمان - كرمان
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

نوید افراز بنیانگذار - ایده پرداز - رهبری و مدیریت بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.