موزرا | Musera
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
این اپلیکیشن آهنگ هایی که افراد گوش می کنند را تشخیص می دهد، شباهت موسیقیایی آنها را کشف کرده و بر این اساس یک شبکه اجتماعی شکل می گیرد.
آدرس :
فقط اپلیکیشن دارد
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
Media Entertainment Social Media Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
2 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

فتح الله فتحی ایده پرداز و طراح بنیانگذار

شروع گفتگو

جلال عشقی سرمایه گذار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.