مادرآنلاین | motheronline
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
برگزاری آنلاین دوطرفه و تعاملی کلاس های کمک آموزشی با دانش آموزان دبستانی و دبیرستان از طریق وب
حوزه فعالیت :‌
Consultant Education & eduTech Virtual Reality other
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

الهه بهرام زاده مدیرعامل طراح استارتاپ بنیانگذار

شروع گفتگو

فرید سمیعی رئیس هیئت مدیره - مشاور بنیانگذار

شروع گفتگو

حسن بهرام زاده مشاور آموزشی بنیانگذار

شروع گفتگو

صدیقه بهرام زاده هیئت مدیره - مشاور بنیانگذار

شروع گفتگو

آویشن امین صالحی مربی و هیئت مدیره بنیانگذار

شروع گفتگو

آرش رسولی مارکتینگ و فروش بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.