کی کجاس | kikojas استارتاپ شماست ؟
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
حوزه فعالیت :‌
User Generated Content Classification
تاریخ تاسیس :‌
درج نشده
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
درج نشده
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.