کشمون | Keshmoon
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
کشمون شبکه ای است متعلق به زعفرانکاران فوق العاده ی خراسان جنوبی.
شما می توانید، با این کشاورزها ارتباط برقرارکنید و از آنها زعفران مورد نیازتان را بخرید.
حوزه فعالیت :‌
Food Tech Agriculture Retail Online Store ِData Science
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
خراسان جنوبي - قائن
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد قائم پناه مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

حمزه قائم پناه مدیر فنی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.