جابزوی | JobsWay
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
به وسیله جابزوی دانشجویان و کارجویان خودشان را بهتر می شناسند و با توجه به مهارت های خود مناسبترین شغل ها را پیشنهاد می گیرند ؛ سپس با اطلاعات شغلی و موقعیت های استخدامی که در اختیارشان قرار می گیرد ، خود را برای ان شغل ها آماده می کنند
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
Consultant Big Data Education & eduTech Human Recourse Data Analysis Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
خراسان رضوي - مشهد
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محسن معتمدی مقدم بنیانگذار و مدیر کسب وکار بنیانگذار

شروع گفتگو

علی بیرجند مشیری مدیر تولید محتوا - تحقیق و توسعه بنیانگذار

شروع گفتگو

امید قلعه حسن روابط عمومی - ارتباط با صنایع بنیانگذار

شروع گفتگو

حمید زنده دل عامل برنامه نویس و طراح رابط کاربری بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.