شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر پیشگامان سرمایه ایراتل (VC)
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
پیشگامان سرمایه ایراتل تاسیس شده تا بتواند به استارت آپ های ایرانی که می خواهند در سطح جهانی رقابت کنند کمک مالی و در صورت نیاز کمک های اجرایی بدهد.

حوزه فعالیت و علاقه :
درج نشده
سال تاسیس :
درج نشده
تعداد پرتفولیو :
درج نشده
مرحله سرمایه گذاری :
Seed Stage, Early Stage
محل استقرار :
لندن
سهم مورد نیاز :
درج نشده
رنج سرمایه گذاری :
درج نشده
شبکه های اجتماعی :‌