اینجا هستیم | injahastim
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
رسانه تصویری معرفی
تمامی مکان ها و ... به صورت تصویری معرفی میکنیم
و بر سه نوع است معرفی خبری و تخفیفی
حوزه فعالیت :‌
Media َAdvertisment Social Media
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
فقط یک ایده
نوع :‌
دیگر
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
خراسان رضوي - مشهد
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

جلال رضایی مووسس و بنیانگذار بنیانگذار

شروع گفتگو

محدثه خانی مشاور و دستیار مدیر عامل بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.