آی-کتل | icattle
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
icattle با هدف کاهش هزینه ها، تلفات دام، بهبود سلامت دام، مدریت و برنامه ریزی هوشمند نگهداری دام طراحی شده است
آدرس :
درج نشده
حوزه فعالیت :‌
E-Health Big Data IoT Data Analysis Cloud ِData Science
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

ابوالفضل رفیعی تحقیق و توسعه بنیانگذار

شروع گفتگو

حسین شاطریان توسعه نرم افزار بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد محبت پیشه سخت افزار بنیانگذار

شروع گفتگو

علیرضا کوهگرد سخت افزار بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد جواد ازقند داده کاوی بنیانگذار

شروع گفتگو

امیرمحمد اوحدی برنامه نویس بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.