مرکز نوآوری هم‌آوا
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
معنا‌بخشی به زندگی‌مان و تعالی دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، نیازمند زیستن آرزوهایمان است. هم‌آوا آن‌هایی را که آرزوهای وجودی‌شان را می‌شناسند و برای زیستن آن دست به خطر می‌زنند و از نوآوری برای تحقق آن استفاده می‌نمایند را یاری می‌کند.
هم‌آوا با هدف افزایش قدرت، دقت، سرعت و هم‌افزایی برای نیل به اهداف نوین خود در حمایت از زیست‌بوم استارتاپی و نوآوری ایران با ادغام برخی از بازیگران اصلی زیست‌بوم کارآفرینی کشور شامل شتابدهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، مرکز پژوهشی و شتابدهی شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و ارائه‌کننده‌ی خدمات رشد نوآوا به استارتاپ‌ها در محل کارخانه نوآوری آزادی راه‌اندازی شده است.

حوزه فعالیت و علاقه :
HealthTech, FinTech, Green Energy, E-Commerce, Logistics, AI & ML
سال تاسیس :
۱۳۹۷
تعداد پرتفولیو :
۸۱
مرحله سرمایه گذاری :
پیش بذری - بذری
محل استقرار :
فضای کار مشترک زاویه
سهم مورد نیاز :
۱۵-۲۰ درصد
رنج سرمایه گذاری :
۱۵۰-۳۰۰ میلیون تومان
شبکه های اجتماعی :‌

برنامه ها

دوره شکل‌دهی کسب و کارهای سلامت و ورزش همگانی

دوره شکل‌دهی کسب و کارهای سلامت و ورزش همگانی (رایگان)


برنامه شتابدهی حوزه سلامت برای ارائه راه حل های نوآورانه و فناورانه برای ارتقای کیفیت زندگی و در جهت رفع نیازهای جامعه، همسو با ترندهای فناوری جهانی