غذالند | ghazaland
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
آموزش آشپزی انواع دستپخت های محلی و بین المللی با روی کرد مشارکت کاربران و ثبت دستور پخت های اختصاصی و مشارکت کاربران سایت در قالب درج نظرات، مورد پسند قرار دادن دستپخت ها، کسب امتیاز بر اساس رای کاربران و ...
حوزه فعالیت :‌
Food Tech Marketing Social Media Content ِData Science
تاریخ تاسیس :‌
1387
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

amin مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

maghsoudian مدیر بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.