گهواره | Gahvare
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
هیچ کسی والد کاملی نیست، اما همه می‌توانند به قدر کفایت خوب باشند. گهواره، همیار تربیت کودک، مصمم است که به والدین کمک کند که به قدر کفایت خوب باشند. گهواره یک هدف نیست، یک راه است. راهی که باید با حوصله و دقت، گام به گام پیش برود.
آدرس :
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
E-Health
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
۱۰ تا ۱۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

رضا حسامی فرد مدیر عامل بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.