فول فکر | FullFekr
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
به صورت ناشناس میتوانید با روانشناسان چت کنید.
حوزه فعالیت :‌
Consultant M-Health Mobile app Telecom
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

وحید کریمانه Founder - CEO بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.