فرانش | Faranesh
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
حوزه فعالیت :‌
Education & eduTech Market place Content
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
درحال رشد سریع
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
۱۵ تا ۳۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد رشیدی درج نشده بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.