دکتر بادی | DrBody
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
سبک زندگی خود را همین امروز تغییر دهید و با دکتربادی به اندام دلخواه خود برسید
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Food Tech E-Health Mobile app SaaS
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

بهنام جعفری CEO بنیانگذار

شروع گفتگو

نیلوفر حسنی مدیر مارکتینگ بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.