دنگی پال | Dongi Pal
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
دنگی پال به عنوان یک ایده استارتاپی، برای آسان کردن روند پرداخت های گروهی و انتقال وجه فعالیت می کند. در همین راستا پیام رسانی مالی ساختیم که راه حل مناسبی برای بهبود این روند باشد.
آدرس :
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
Payment Banking Fintech Mobile app
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2B2C
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

Amir Eslami مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

نوید ابراهیمی نیا کارشناس مارکتینگ بنیانگذار

شروع گفتگو

سید محمد امین جوادی مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

Sepehr safari مدیر مارکتینگ بنیانگذار

شروع گفتگو

مهدی صانعی مدیر مالی بنیانگذار

شروع گفتگو

ابوالفضل خسروی خرم برنامه نویس اعضا

شروع گفتگو

مهدی صفری برنامه نویس اعضا

شروع گفتگو

امیر حسین قانعی برنامه نویس اعضا

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.