مقداد میرزایی | contrat
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
با توجه به احساس خلاء در حوزه خدمات رسانی به شهروندان، رویکرد اپیلکیشن کنترات، ارائه خدمات جامع در غالب یک اپلیکیشن(کنترات) جامع می باشد، این اپلیکیشن از ابتدای شروع درخواست تا اتمام کار و نظر سنجی کیفیت خدمات در کنار شهروندان می باشد. از طرفی خدمات گیرنده با یک برنامه
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
Big Data New Technologies other Mobile app Block Chain
تاریخ تاسیس :‌
1394
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱۰ تا ۱۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

اپلیکیشن کنترات مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

مهدی کحالی مدیر پشتیبانی بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.