کلینکس | cleanx
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
کلینکس سرویس آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزل است.
آدرس :
اپلیکیشن ها :
حوزه فعالیت :‌
e-commerce Home Services
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان اولیه
نوع :‌
C2C
تعداد اعضا :
5 نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمد اسماعیل تحصیلی بنیان گذار بنیانگذار

شروع گفتگو

پریسا حبیب اله هم بنیان گذار بنیانگذار

شروع گفتگو

فاطمه پیشه آبادی هم بنیان گذار بنیانگذار

شروع گفتگو

حسین کهن هم بنیان گذار بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد علی نادری نژاد هم بنیان گذار بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.