سرزمین های سایبری | Cyber Lands
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
شرکت ها برای تأمین نیاز IT اقدام به استخدام دائمی متخصصین می نمایند. با برون سپردن IT به ما، شرکت ها قادر خواهند شد بصورت on demand نیاز IT خود را تامین نمایند.
مزایا: کاهش هزینه،‌ استفاده از جامع ترین راهکار و تخصص ها بجای اتکا به تخصصهای پرسنل
حوزه فعالیت :‌
Consultant Hardware & Devices Human Recourse other Mobile app SaaS Telecom Cloud
تاریخ تاسیس :‌
1397
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

حمید امیرمعینی مدیر عاملی بنیانگذار

شروع گفتگو

محمد حسن اقدسی مدیر اجرایی بنیانگذار

شروع گفتگو

احیا کیقبادی پشتیبان فنی اعضا

شروع گفتگو

محمد دیوبند صورتی مدیر فناوری اطلاعات بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.