چه گوارا | Chegovara
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
سرویس اشتراک آنلاین آب معدنی
حوزه فعالیت :‌
e-commerce Logistics Retail Online Store
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

مریم برا َٓUX بنیانگذار

شروع گفتگو

حامد جلیلیانی مدیر فنی اعضا

شروع گفتگو

وحید شهبازی مدیر عملیاتی بنیانگذار

شروع گفتگو

مجید صالحی مدیر عامل بنیانگذار

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.