بیدُک | bdok
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
بیدک یک راهکار کلی برای فروش در اینترنت است. مجموعه‌ای از ابزارها، کانال‌های فروش و راهکارهای حمل و پرداخت که در اختیار فروشگاه قرار می‌گیرند. بستری ابری که قابلیت ساخت و مدیریت فروشگاه اینترنتی بدون دانش فنی را برای افرادی که محصولی برای فروش دارند فراهم می‌کند.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
e-commerce Management Tool Retail Online Store SaaS
تاریخ تاسیس :‌
1395
مرحله :‌
درحال رشد سریع
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۵ تا ۱۰ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

اشکان عیوق مسئول توسعه کسب و کار بنیانگذار

شروع گفتگو

صادق سرابی مسئول تجربه کاربری بنیانگذار

شروع گفتگو

مجتبی عقیلی مسئول طراحی و هویت بصری بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.