انجل گروپ بانیان
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
گروه بانیان مجموعه‌ای ازکارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور است که با هدف حمایت از کارآفرینی در ایران از طریق سرمایه گذاری و مربیگری حرفه ای شکل گرفته است.

آدرس :
شبکه های اجتماعی :‌