وینداد | Vindad
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
وینداد، یک پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی برای کسب و کار ها است.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Legal Services SaaS
تاریخ تاسیس :‌
1396
مرحله :‌
به تازگی وارد بازار شده
نوع :‌
B2B
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محمدحسین امیری مدیرعامل بنیانگذار

شروع گفتگو

فرشاد حسن زاده مدیر محصول بنیانگذار

شروع گفتگو

مهسا جنتی زاده مدیر فنی بنیانگذار

سرمایه گذاران

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.