دونِیت | 2nate
اشتراک گذاری :‌

گزارش مشکل
دونِیت از اولین پلتفرم های تامین مالی جمعی (Crowdfunding) است. دونیت با اتکا به حمایت ها و مشارکت های خرد مردمی، هزینه اولیه پروژه های مختلف را تامین می کند.
آدرس :
حوزه فعالیت :‌
Non-Profit Fintech Block Chain
تاریخ تاسیس :‌
1393
مرحله :‌
محصول کامل با مشتریان متعدد
نوع :‌
B2B2C
تعداد اعضا :
۱ تا ۵ نفر
محل استقرار :‌
تهران - تهران
شبکه های اجتماعی :‌

اطلاعات بنیانگذاران

شروع گفتگو

محی سنیسل مدیر عامل بنیانگذار

شروع گفتگو

جواد یزدانی مدیر اجرایی بنیانگذار

شروع گفتگو

یاشار ایمانلو مدیر فنی بنیانگذار

شروع گفتگو

حامد ستاریان طراح ارشد اعضا

استارتاپ های مشابه

اطلاعات تنها برای شتابدهنده ها و سرمایه گذاران در دسترس است.